Služby:

Poskytujeme komplexné služby pri stavbe fotovoltaických elektrární - zabezpečíme Vám vypracovanie projektu, dodáme všetky potrebné komponenty a zabezpečíme realizáciu, t.j. montáž a uvedenie do prevádzky